נוהל: החזרי הוצאות נסיעה לחברי עמותה

הוועד המנהל אישר החזר הוצאות נסיעה להלן:

1. השתתפות בהוצאות נסיעה מאושרות לכלל המתנדבים שהם חברי עמותה, חברי הוועד, בעלי התפקידים הרשמיים והעובדים בעמותה.

2. נסיעות בתחבורה ציבורית –  נסיעות יאושרו למול קבלות נסיעה מקוריות (ניתן גם לשלוח צילום קבלה דרך המייל).

3. נסיעה ברכב פרטי – החזר של 1.4 ש"ח לק"מ על בסיס הצהרה באמצעות טופס מס בדבר בקשה להחזר הוצאות. כמו כן החזר הוצאות חניה למול קבלה (ניתן גם לשלוח צילום קבלה דרך המייל).

4. סכום ההחזר המקסימאלי לחודש למתנדב הוא 600 ש"ח בחודש. כאשר נסיעה בתחבורה ציבורית היא עד לסכום של 200 ש"ח לחודש + 400 ש"ח דלק לחודש. כלומר, אם מגישים קבלות בגובה 200 ש"ח הוצאות בתחבורה ציבורית, לא ניתן לבקש יותר מ-400 ש"ח החזר דלק. לא יינתנו החזרים מעבר לסכום זה!

 

החזרי נסיעות בארץ ישולמו עד חצי שנה לאחר ההוצאה בפועל.

נסיעות המאושרות לקבלת החזר

 • השתתפות בישיבת ועד – ללא צורך באישור מוקדם לכל המוזכרים בסעיף 1. 
 • נסיעות לצורך פגישת עבודה או פעילויות של העמותה במסגרת פרויקט קיים – ללא צורך באישור מוקדם ל: חברי ועד, בעלי תפקידים רשמיים בעמותה, לעובדים בעמותה ולמנהלי פרויקטים מתנדבים באם הנסיעה היא לצורך הפרויקט הנמצא בתחום הסמכות שלהם. לחברי עמותה אחרים – למול אישור מוקדם של רכז הפרויקט.

כל נסיעה שלא משוייכת לפרוייקט או שלא אושרה ע"י הרכז המתאים – דורשת אישור מוקדם או שלא יתקבל החזר בגינה. במידה וקיימות ספקות, ניתן לפנות ליעל מליק, רכזת הפעילות של העמותה, במייל – yael@wikimedia.org.il

 • לפגישות או פעילויות של העמותה, שאינם כחלק מפרויקט קיים – ללא צורך באישור מוקדם: לחברי הוועד, לבעלי תפקידים הרשמיים, ולעובדים בעמותה. לחברי עמותה אחרים: למול אישור מוקדם של גזברית העמותה (או באמצעות איש קשר שתסמיך הגזברית, כגון אחד מעובדי העמותה).
 • החזרי נסיעות באופן חריג, אשר לא הוגדרו בנוהל זה, יאושרו פרטנית ע"י הוועד המנהל של העמותה.

אופן קבלת ההחזרים

 •  יש להגיש את הבקשה להחזרים מדי חודש. ניתן להגיש קבלות עד חצי שנה ממועד ההוצאה בפועל.
 • במידה ומוגשת בקשה להחזר לפי הוצאות בתחבורה ציבורית – יש לציין את כיווני הנסיעה ומחיר הנסיעה.
 • לטופס בקשת החזרי הנסיעות  יש לצרף קבלות מקוריות. להוצאות בגין נסיעות להן לא הוצמדו קבלות – לא יינתן החזר!
 • לבקשת החזרי נסיעות לדלק עבור נסיעה ברכב פרטי, יש למלא את הטופס על פי חישוב של 1.4 ש"ח לק"מ. 
 • במידה והוגשה בקשת החזר לפי נוהל החזר נסיעה ברכב פרטי – יש לציין את כיווני הנסיעה ומרחק בק"מ לפי חישוב של  Google Maps
 •  הטופס נועד להחזרים בעבור דלק, נסיעה בתחבורה ציבורית וחניה. קבלות על רכישות וציוד יש למלא בטופס החזר הוצאות כלליות.
 • יש למלא את הטופס שלהלן במלואו ולהגישו לרכזת הפעילות במייל: yael@wikimedia.org.il

טופס בקשת החזרי נסיעות

פירוט דו"ח מתנדב לדוגמא:

ישראל ישראלי הוציא בתאריך 2.5.13 עבור פגישה בבינתחומי 100 ש"ח על דלק ו-26 ש"ח על קבלות (חניה). זה יוצא סה"כ 126 ש"ח עבור פרוייקט אקדמיית ויקיפדיה.

בתאריך 13.5.13 היה סיור בהר מירון בו ישראל ישראלי הוציא 267 ש"ח על דלק ו-56 ש"ח על הוצאות כנגד קבלות (דמי כניסה). סה"כ הוא הוציא ביום הזה 323 ש"ח ואת זה הוא יכתוב תחת הכותרת של אלף מילים.

 לשאלות ניתן לפנות לירדן במייל: yael@wikimedia.org.il

התגובות סגורות