שקיפות

ויקימדיה ישראל, כמו כל תנועת ויקימדיה, חרתה על דגלה לפעול באופן שקוף ויעיל, על בסיס פעילות התנדבותית נרחבת ככל הניתן. במסגרת כך, מאפשרת העמותה לכל דורש לעיין בכל הפרוטוקולים, הן של דיוני הוועד והן של האסיפות הכלליות וכמו גם בדיווחים הפיננסים.

פרוטוקולים אסיפה כללית וועד

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

 

2011:

 

ניהול תקין

 

דוחות כספיים ודוחות ועדת ביקורת

2017:

2016:

2015:

2014:

 2013:

2012:

 2011:

 

2010:

2009:

2008:

תקציבים

נהלים:

התגובות סגורות