נוהל: חלוקת מלגות ויקימניה

נוהל חלוקת מלגות ויקימניה

 

בהתאם להחלטת ועד מתאריך 30.4.2014, להלן הקריטריונים לחלוקת מלגות לכנס ויקימניה השנתי.

 

  • מספר המלגות שעמותת ויקימדיה ישראל מחלקת בכל שנה לכנס וויקימניה העולמי, ייקבע בהכנת תוכנית העבודה והתקציב השנתי. לאחר קבלת אישור הקרן על תוכנית העבודה, יפורסם מספר המלגות.
  • מלגות העמותה תינתנה על בסיס רשימת המועמדים המתקבלת מוועדת המלגות של הקרן. המלגות תינתנה למקומות הבאים ברשימת ההמתנה. לדוגמא – אם הוועדה תיתן 4 מלגות לארבעת הראשונים ברשימה, העמותה תיתן מלגות לשני המקומות הבאים.
  • לוועד ויקימדיה ישראל תהיה זכות וטו להסיר מועמדים מהרשימה במקרים חריגים, בהחלטה פה אחד.
  • מקבלי המלגה מהעמותה יתבקשו לתעד מושבים בכנס לטובת הקהילה.

התגובות סגורות