הצטרפו אלינו!

העמותה שמחה לקבל לשורותיה חברים חדשים, לפי תקנון העמותה.

חברות בעמותה מאפשרת למצטרף להירשם לרשימת התפוצה, ולקחת חלק בהחלטות והצבעות האסיפה הכללית. חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל או לוועדת ביקורת, וכמובן להביע דעתו ועמדותיו באשר להחלטות הוועד והעמותה הנוגעות למיזמים ולכלל הנושאים הפתוחים לדיון החברים. חברי עמותה זכאים להשתתף בכלל פעילויות העמותה וליהנות משירותיה.
חברים חדשים הרוצים להצטרף לעמותה ואשר לא תרמו בעבר לפרוייקטים של קרן ויקימדיה ו/או לפרוייקטים של תוכן חופשי, יוכלו להצטרף לפעילות העמותה כפעילים בלבד. יהיה וירצו להצטרף כחברים, יידון עניינם בישיבת ועד העמותה הבאה לאחר הצטרפותם כעמיתים, ולאור פעילותם בעמותה.

1. להצטרפות, יש לשלוח את ההצהרה הבאה:
"אני _______ (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת ויקימדיה ישראל (ע"ר) שמספרה 580476430. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה."

בצירוף צילום תעודת זהות, לכתובת: yarden@wikimedia.org.il, יש לציין גם כתובת למשלוח דואר (רגיל) ומספר טלפון.

2. ** רק לאחר קבלת הודעה במייל על אישור הוועד להצטרפות – יש לשלם את דמי החבר השנתיים על סך 20 ₪ (כפי שקבע הוועד המנהל)באמצעות קישור לתשלום שיישלח אליך. 

ועד העמותה אינו מתחייב לקבל כל מועמד לעמותה.

התגובות סגורות